Valhalla Knights: Eldar Saga

https://youtube.com/watch?v=Cf7aDX-M9Yo
Game Title: Valhalla Knights: Eldar Saga
Your name: Erik Molenaar
Pretty or ugly: ugly
Description: De voetstappen, die je bij elk van de miljoenen stappen die moet zetten hoort, zijn zo irritant luid en onrealistisch dat de spelers er over het algemeen maar mee stoppen.