Invisible, INC.

EEn voorbeeld van een simpel maar werkend interacive music score. Wanneer de guards naar attentie-niveau 2 gaan vanaf 1, komt er een spannende synth bij. Dit werkt ook voor volgende niveaus: 3, 4 etc!