Far Cry 3 Co-op


Het geluid waar het hierbij om gaat is de “ping” die je hoort als je een vijand doodt. Dit is een mooi geluidje omdat het ongelooflijk bevredigend werkt. Zeker als je meerdere kills snel achter elkaar krijgt, waardoor het geluidje steeds hoger wordt, werkt het zeer bevredigend.